Široká nabídka kurzů a školení.

Milí přátelé,

pokusím se vám přiblížit naši společnost Merinis sro. Naše cesta nebyla jednoduchá. Začínali jsme podnikat hned od roku 1990. Byla to doba, kdy ještě ani neexistovaly živnostenské listy. Ale všichni jsme doufali, že se nám alespoň trochu podaří pomoci ostatním, chtěli jsme s vámi sdílet své znalosti a zkušenosti. Několik let poté jsme podnikali na živnostenské listy, především v oblasti výuky cizích jazyků a psychologie. Brzy jsme spojili své síly a podnikali jako sdružení pod názvem Start, vzdělávací agentura. Také jsme 10 let pořádali letní jazykové tábory pro děti a mladé lidi. Rádi na všechny „naše děti“ dodnes vzpomínáme, mnohé s námi rostly, vídali jsme je na našich táborech po mnoho let. Dodnes nás vždy potěší, když se po letech u nás zastaví a podělí se o své úspěchy i nezdary v životě. To je pro nás největší odměna.

Byli jsme mezi prvními, kteří založili česko-americkou mateřskou školku, kterou navštěvovaly společně děti české i anglické a americké. Nepřekonatelní byli jejich „učitelé“, mladí chlapci z Kanady, na jejichž tvořivost a přátelský vztah k dětem nemůžeme nikdy zapomenout.

Nevyhnuly se nám ani nezdary. Školka ukončila činnost, když jsme museli opustit naše prostory, protože se přestavěly pro lukrativnější firmy. Také jsme zažily nedokonalost našich soudů v oblasti nezaplacených pohledávek, nedostatečnou ochranu v oblasti ochranných známek, kdy jsme byli nuceni se vzdát názvu Start, vzdělávací agentura, pod kterým jsme se léta snažili pomáhat jiným.

V roce 2009 jsme založili společnost s ručením omezeným Merinis. Neustále podnikáme ve stejné oblasti, jen nás prožité roky trochu zocelily a také obohatily. Největší naší snahou je pomáhat lidem nalézat radost v životě i přes mnohé složité okamžiky, které život přináší.

PhDr. Zdenka Kuzminská
ředitelka společnosti

foto.jpg, 11kB