Široká nabídka kurzů a školení.

 Nabídka vzdělávacích kurzů

• osobnostní rozvoj
• týmová spolupráce
• time management
• zvládání stresu a psychické zátěže
• zvládání konfliktů
• řízení rizik
• emoční inteligence
• kreativita a motivace v pracovním procesu
• komunikační dovednosti
• prezentační dovednosti
• negociační dovednosti
• řízení a vedení lidí
• manažerské dovednosti

Tyto kurzy zajišťujeme vždy podle potřeb jednotlivých společností. Naši lektoři poskytují tyto kurzy jak v českém, tak v anglickém jazyce. Celý program je vždy koncipován tak, aby účastníci získali přesně ty znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro jejich co nejefektivnější výkon.

Formy jednotlivých kurzů zaručují jejich efektivní výsledek. Jedná se o kombinace přednášek, workshopů, konzultací, koučování apod. podle potřeb účastníků a zadavatele.