Široká nabídka kurzů a školení.

Naše společnost zorganizovala desítky Assessment centre a Develoment centre. Tyto metody pojímáme jako velmi spolehlivé diagnostické a hodnotící metody, které pomáhají identifikovat kvalitu účastníků v jednotlivých kompetencích a též pomáhají při vytváření individuálních rozvojových plánů. Účastníci dostávají možnost dozvědět se sami o sobě prostřednictvím zpětných vazeb.

Účastníky vedeme přívětivě a nenásilně k procvičování své sebereflexe a snažíme se je podporovat a motivovat k vlastnímu rozvoji.

Spolehlivost metody spočívá mimo jiné v principu více hodnotitelů, psychologů, koučů. AC a DC zajišťujeme podle požadavků zadavatele. Psychodiagnostické testy slouží též jako doplňkový nástroj k ověření toho, jak jsou účastníci způsobilí plnit stanovené kompetence.

Koučink- máme zkušený tým koučů a konzultantů s mnohaletou praxí a nejvyšší certifikací.